گیتا کلینیک

خدمات تخصصی پوست، مو و زیبایی

گیتا کلینیک

خدمات تخصصی پوست، مو و زیبایی

خدمات تخصصی پوست و زیبایی

پوست

پوست

مو

مو

زیبایی

زیبایی

کاشت

کاشت

لیزر

لیزر

خدمات تخصصی پوست و زیبایی

پوست

پوست

مو

مو

زیبایی

زیبایی

کاشت

کاشت

لیزر

لیزر

کلینیک گیتا

کلینیک تخصصی پوست، مو و زیبایی

“ هر چهره، مانند یک تابلوی نقاشی است که برای فهم زیبایی ها و پیچیدگی های آن مهم است که آن را در قابی مناسب بگذاریم، سپس آن را در مکانی مناسب قرار دهیم و نور را در زاویه ای درست به آن بتابانیم تا زیبایی هایش محسوس باشد و چند برابر به چشم بیاید. گاهی همین تابلوی نقاشی نیاز به ترمیم دارد تا دوباره جلوه زیبایی از خود بروز دهد و مهم تر از همه برای آن که زیبا بماند باید آن را از آسیب های مختلف توسط هنرمندی چیره دست حفظ کنیم. ”

تیم پزشکی کلینیک گیتا

دکتر خیلی فارسی نژاد

دکتر خلیل فارسی نژاد

دکتر محمدرضا یزدی

دکتر محمدرضا یزدی

دکتر گیتا مجیدزاده

دکتر گیتا مجیدزاده

دکتر هومن خلیقی

دکتر هومن خلیقی

دکتر نگین محمودی

دکتر نگین محمودی

کلینیک گیتا

کلینیک تخصصی پوست، مو و زیبایی

“ هر چهره، مانند یک تابلوی نقاشی است که برای فهم زیبایی ها و پیچیدگی های آن مهم است که آن را در قابی مناسب بگذاریم، سپس آن را در مکانی مناسب قرار دهیم و نور را در زاویه ای درست به آن بتابانیم تا زیبایی هایش محسوس باشد و چند برابر به چشم بیاید. گاهی همین تابلوی نقاشی نیاز به ترمیم دارد تا دوباره جلوه زیبایی از خود بروز دهد و مهم تر از همه برای آن که زیبا بماند باید آن را از آسیب های مختلف توسط هنرمندی چیره دست حفظ کنیم. ”

تیم پزشکی کلینیک گیتا

مقالات ما

قبلی
بعدی