گیتا کلینیک

خدمات تخصصی پوست، مو و زیبایی

گیتا کلینیک

خدمات تخصصی پوست، مو و زیبایی

خدمات تخصصی پوست و زیبایی

پوست

پوست

مو

مو

زیبایی

زیبایی

کاشت

کاشت

لیزر

لیزر

خدمات تخصصی پوست و زیبایی

پوست

پوست

مو

مو

زیبایی

زیبایی

کاشت

کاشت

لیزر

لیزر

کلینیک گیتا

کلینیک تخصصی پوست، مو و زیبایی

“ هر چهره، مانند یک تابلوی نقاشی است که برای فهم زیبایی ها و پیچیدگی های آن مهم است که آن را در قابی مناسب بگذاریم، سپس آن را در مکانی مناسب قرار دهیم و نور را در زاویه ای درست به آن بتابانیم تا زیبایی هایش محسوس باشد و چند برابر به چشم بیاید. گاهی همین تابلوی نقاشی نیاز به ترمیم دارد تا دوباره جلوه زیبایی از خود بروز دهد و مهم تر از همه برای آن که زیبا بماند باید آن را از آسیب های مختلف توسط هنرمندی چیره دست حفظ کنیم. ”

تیم پزشکی کلینیک گیتا

کلینیک گیتا

کلینیک تخصصی پوست، مو و زیبایی

“ هر چهره، مانند یک تابلوی نقاشی است که برای فهم زیبایی ها و پیچیدگی های آن مهم است که آن را در قابی مناسب بگذاریم، سپس آن را در مکانی مناسب قرار دهیم و نور را در زاویه ای درست به آن بتابانیم تا زیبایی هایش محسوس باشد و چند برابر به چشم بیاید. گاهی همین تابلوی نقاشی نیاز به ترمیم دارد تا دوباره جلوه زیبایی از خود بروز دهد و مهم تر از همه برای آن که زیبا بماند باید آن را از آسیب های مختلف توسط هنرمندی چیره دست حفظ کنیم. ”

تیم پزشکی کلینیک گیتا

مقالات ما

قبلی
بعدی